RPC als lokale club volgens de KNVB-criteria

Gepubliceerd: 17 november 2013

Binnenkort wordt getoetst hoe ver RPC is als "opleidingsclub op lokaal niveau". De reden hiervoor is dat de KNVB een kwaliteits- en certificeringsysteem dat al toegepast wordt bij BVO's (Betaald Voetbal Organisaties) wil uitbreiden naar amateurclubs. Nu is dat er nog niet voor amateurclubs en de KNVB denk dat een dergelijk systeem kan helpen bij het verbeteren van de jeugdvoetbalopleiding van de amateurclubs. Zij maken in dat systeem onderscheid tussen clubs die op lokaal niveau, op regionaal niveau, nationaal of internationaal niveau actief zijn. RPC is gevraagd om als "testclub" te dienen voor het kwaliteitssysteem op lokaal niveau. De vraag die dan beantwoord wordt is: Voldoe je aan de minimale opleidingseisen voor een club met lokale uitstraling. Ook al is dat lokale niveau het "laagste niveau" moet je ook dan al je zaakjes heel goed op orde hebben wil je hiervoor in aanmerking komen. En de eisen betreffen alle gebieden: accommodatie, organisatie, normen en waarden, voetbaltechnische visie, trainingsaanpak, jeugdontwikkelingsplannen etc. Behalve dat we zo zelf eens kunnen zien waar we staan en wat beter kan, helpen we de KNVB met het aanscherpen van de criteria.

Concreet betekent het dat wij mee gaan werken aan een soort van audit waarbij we eerst een lange vragenlijst moeten invullen, waarna de KNVB bij enkele trainingen/wedstrijden komt kijken in hoeverre de praktijk hierbij aansluit. Daarna gaat de KNVB met ons praten over wat naar hun mening al goed is en wat beter kan. Zij hebben ook aangeboden te helpen als wij bepalde zaken, die voortkomen uit die audit, willen verbeteren. Mocht je binnenkort "KNVB-trainingspakken" op of rond het RPC-complex zien, zou dat wel eens het gevolg kunnen zijn van de test waar wij aan mee gaan doen. We houden je op de hoogte! 

 

Jon van den Reek

Technisch Jeugdcoördinator